Leer meer over onze

ZERO DEFECT AUTOMATION

Automation with a complete Turn Key Machine and Pick and Place robot

Van alleenstaande machine tot een compleet TURN-KEY PROJECT

Wij creëren DE oplossing

Verpakkingslijn Automatisatie

Wij ontwerpen en implementeren innovatieve verpakkingsoplossingen, gaande van primaire verpakkingen tot palletisatie.

KwaliteitsControle Oplossingen

Onze systemen detecteren en verwerpen defecte producten van zodra ze verschijnen. Lijn supervisors ontvangen real-time feedback over kwaliteitsafwijkingen waardoor snelle, corrigerende maatregelen kunnen genomen worden. De afdeling voor kwaliteitscontrole ontvangt rapporten met informatie over de kwaliteitsniveaus van de productie of over het type defecten die van de lijn verwijderd worden.

Speciale Machinebouw

Misschien heeft uw engineeringsafdeling een speciale machine ontworpen. Of misschien hebt u van onze diensten gebruik gemaakt om een op maat gemaakte machine te ontwerpen. In beide gevallen staan wij te uwer beschikking voor het ontwerpen, testen, installeren en opstarten, waarbij wij de hoogste industriële normen in acht nemen.

Engineering Diensten

Onze afdeling voor engineering, bestaande uit experten in mechanica, elektriciteit, robotica, automatisering, beveiliging en pneumatiek, is uitgerust met de modernste CAD/CAM-tools en kan de hele levenscyclus van een industrieel project verzekeren, van ontwerp tot definitieve acceptatie.

Industriëel Onderhoud

Een team van meer dan 20 hooggekwalificeerde technici staat te uwer beschikking om u te helpen de productie-installaties “up and running” te houden. Bijzondere contracten ter ondersteuning kunnen aangeboden worden om aan alle specifieke productie-eisen te voldoen.

Certificatie Ondersteuning

Speciaal opgeleide preventieconsulenten en ingenieurs helpen de industrie om CE-compliance te bereiken voor zowel bestaande als nieuwe apparatuur.

Onze Technologische cluster biedt u:

  • geavanceerde  oplossingen, dankzij het groeperen van  expertisebedrijven;

  • een bron van creativiteit door het opzetten van synergiën;

  • een grotere waarde, dankzij onze strategie van kostenreductie;

  • een betere dienstverlening door het exploiteren van organisatorische complementariteit;

  • een directe relatie met expertisebedrijven.